Hamar Middelalderfestival 2024.

Hamar Middelalder festival arrangeres av Anno Museum avd. Domkirkeodden. Dette er en festival for hele familien. Her finner du aktiviteter som hele familien, fra de minste til de eldste kan nyte i felleskap. Å komme dit er som å komme inn i en annen verden hvor kan lukte, smake, høre, se og ta på middelalderen. På markedet finner du gjøglere, musikere, håndverkere og historikere i skjønn forening. Festivalen er fra 14-16 juni 2024 og årets tema er fra» trubadurer til tännhauser». hva er vel livet uten musikk? Musikken følger oss fra vogge til grav og gjennom alle livets ritualer. Den er noe av det første vi hører og er noe av det siste som forlater oss. Strofer og klanger resonerer dypt i både bevissthet og underbevissthet. Den kan frambringe både følelser og minner. Slik har det vært til alle tider. Det eldste instrumentet vi har funnet er ei fløyte som er 35 tusen år gammel og laget av bein. Sannsynligvis er trommene enda eldre. Opp gjennom tidene har mennesket laget ulike instrumenter. Men den menneskelige stemmen trumfer dem alle! I år koser vi oss sammen med Kirsten Flagstad festivalen. Her står absolutt stemmen i fokus, og med så og med mange operaer som bruker middeladrende som tema har vi et fint felles ståsted. På festivalen blir trubadurene å finne i skjønn harmoni sammen med operasangerne. Åpningstidene er fredag: 19-24, lørdag: 11-01 og søndag: 12-17. Jeg skal også i år være med å jobbe på festivalen og gleder meg til det:)

Bildet er hentet fra www.pixabay.com og fotograf er Customs112