Vårflom Mjøsa

Nå er det i gang super smelting av snø på fjellet

Vårflom?

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet, og skyldes hovedsakelig smelting av snø. Det gjelder først og fremst i elver som kommer fra indre strøk, fra områder hvor det i løpet av vinteren legger seg mye snø. Denne snøen smelter om våren og fører til at vannføringen i elver og bekker kan øke til det mangedobbelte i løpet av få dager. Inntreffer vårflommen sent, som typisk i Nord-Norge, kan den også omtales som snøsmelteflom. Mjøsa har vokst enormt i det siste pga vårflom, hva må vi gjøre så hus og kjellere garasjer og ting ute ikke blir dratt med av flomen? Synes du dem skal åpne opp lukene på kraftverket på Øyer lågen så vannet renner igjennom kommer til Mjøsa burde dem åpne kraftverket ved Minnesund også? Jeg synes hvertfall det er lurt og åpne lukene på kraftverket i Øyer så vannet kommer ut men synes dem skal åpne lukene ved Minnesund også men ikke alle må ikke tømme for mye av mjøsa og det er ikke bra.