Jønsberg

Jønsberg videregående skole ligger i flotte omgivelser i Stange kommune og har om lag 70 ansatte. Jønsberg er Norges eldste landbruksskole og ble etablert i 1847. I 2008 byttet skolen navn fra Jønsberg landbruksskole til Jønsberg videregående skole. Skolen har i dag omkring 220 elever og 25-30 voksen kurs for å bli agronom. Skolen tilbyr studieretningene naturbruk, teknologi- og industri fag, og påbygg til generell studiekompetanse. Skolen er i fare for å bli lagt ned og det må vi unngå. Det er mange som har utbytte av denne skolen, og jeg kjenner mange som har gått der og dem har positive minner fra skolen. Første gang gården Jønsberg er nevnt, er i et diplom fra 1335. Jønsberg landbruksskole. Det var hedemarkens amt som kjøpte gården i 1847 og etablerte Jønsberg landbruksskole. Dette het den fram til 2008. Nytt navn ble Jønsberg videregående. Skolen har vært i drift uten opphold siden 1847.