gratulerer med frigjørings- og veterandagen i 2024

hei og gratulerer så mye med frigjøring og veterans dagen og her får dere vite hvorfor vi markerer for frigjøring og veteran dagen begynner slik tirsdag 8 mai 1945 da kapitulerte Nazi-Tysklands militære styrker etter nederlaget for de allierte i Europa. Krigen ble innledet med Hitler-Tysklands invasjon i Polen 1. september 1939. Norge ble trukket inn da tyskerne gikk til angrep 9. april 1940 og besatte landet. Etter at tyskerne overga seg, ble Norge okkupert av britiske og amerikanske militærstyrker fram til kong Haakon VII vendte tilbake til Oslo 7. juni 1945. Det norske forsvaret omtaler dagen som frigjørings- og veterandagen, feirer friheten og hedrer norske krigsveteraner fra verdenskrigen og seinere utenlandsoperasjoner. Datoen 8 .mai regnes også som de alliertes seiersdag ellers i Europa og kalles ofte Victory in Europa Day (VE DAY) på engelsk. Dagen da den tyske militærmakten overga seg uten betingelser, var andre verdenskrig i Europa over og Hitlers tredje rike opphørte. I Russland og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) feires seiersdagen 9. mai på grunn av tidsforskjellen. ved kgl. av 12. oktober 1945 ble det bestemt at det nøyaktige tidspunkt for frigjøringen av Norge skulle anses å være 9. mai 1945 klokken 00.01 (da gjeldende norsk tid, som var sommertid). I 1962 ble frigjøringsdagen offisiell flaggdag i Norge og samtidig flyttet fra 9. til 8 mai og derfor vet dere om hvorfor vi markerer for frigjøringsdagen og veterandagen og gratulerer med dagen for hele Norge og jeg ønsker dere en riktig god onsdag hilsen Olav Bugge Bakken