Vidar Lønn-Arnesen

Vidar er født 22. juni 1940 på Solhaug i Skjerven og er en norsk programleder i radio og TV, og underholder med nær femti års virke i NRK.

Han vokste opp i Horten sammen med foreldrene og lillesøster Brit, og fikk tidlig interesse for radio. På gutterommet laget han programmer med grammofonplater og intervjuer tatt opp på familiens båndopptaker. Etter hvert begynte han å skrive lokalavisen om musikk og ungdomsaktiviteter.

Lønn-Arnesen har vært tilknyttet NRK siden 1962 og var fast ansatt fra 1965 til han ble pensjonist i 2010. Han er kjent som pioner for popmusikk og ungdomsprogrammene i NRK i 1960-årene. Han stod bak listeprogrammet Ti i skuddet. På TV var han programleder for flere Melodi Grand Prix-sendinger i 1970-årene, og storsuksessen Da Capo fra 1991 til 2001, der han ikke bare ledet programmet, men også allsangen. I 2018 vendte han tilbake til eteren, som en av flere programledere i Radio Vinyl.