Barnetimen for de minste del 2.

her fortsetter jeg med Barnetimen for de miste del 2. Initiativet til Barnetimen for de minste ble tatt av barnepsykologen Åse Gruta Skard. Hun foreslo overfor Kringkastingsrådet en opprinnelig australsk ide om et radioprogram som skulle være inspirasjon til dagens lek for de minste. Den første tida var det ansatt bare førskolelærere som programledere, deriblant Else Wildhagen (1913-1990) og Kari Skjønsberg (1926-2003), og innholdet var sang, prat med barn i studio og barnehagelek som henvendte seg direkte til lytterne. Barnetimen for de minste har preget flere generasjoner norske barn. Programmet var særlig populært som formiddagsunderholdning for hjemmeværende småbarn på 1950-, 1960- og 1970-tallet, da det ble sendt hver hverdag fra klokka 8.14 til 9.00 og hadde svært høye lyttertall. I 70-åra ble midlertid barneprogrammer på TV mer populære og viktigere enn radioprogrammene. I tillegg ble stadig flere småbarn sendt i barnehagen på dagtid, og dermed minket lytteroppslutningen ytterligere. I 2003 ble Barnetimen for de minste flyttet fra NRK P2 til NRK P1 der det lagget rett etter Barne-TV, det vil si med fast sendetid fra klokka 18.14 til 19.00. Omleggingen førte til økt oppslutning, fra fire prosent av alle norske barn mellom tre og åtte år, til 17 prosent, det vil si totalt 62 000 ukentlige lyttere og jeg fortsetter del3 neste uke så ha en god onsdag i solskinnet mhv Olav Bugge Bakken