Barnetimen

Barnetimen for de minste var et norsk radioprogram for barn som ble sendt på Norsk rikskringkasting (NRK) fra 1947 til 2014. Programmet inneholdt fortellinger, opplesninger og musikk for barn. Det ble startet opp i 1947 og ble fra 1952 sendt stort sett hver ukedag. Programmet skiftet navn til Superblokka i 2012 og gikk under det navnet til det ble lagt ned i 2014. Begynnelsen Barneprogrammet Lørdagsbarnetimen begynte sendinger allerede i desember 1924 med Carl Bødtker (onkel Bødtker) som programleder. Det ble opprinnelig kringkastet av det private Kringkastingsselskapet, men ble en del av det statsdrevne NRKs programtilbud i 1933 da NRK ble dannet, fikk enerett til kringkasting i Norge og dermed overtok for alle de private selskapene. Denne Barnetimen ble etter hvert et av selskapets mest populære programmer for hele familien. Barnetimen for de minste oppsto i 1947 som et eget programtilbud for de yngste barna, sendt på formiddagstid og hverdager, til forskjell fra den opprinnelige Barnetimen som da ble omdøpt til Lørdagsbarnetimen del1 fortsetter om en uke og ha en god onsdag i solskinnet hilsen Olav Bugge Bakken