Kvinnedagen

DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN MARKERES HVERT ÅR DEN 8. MARS. EN NASJONAL KVINNEDAG BLE FØRST ARRANGERT AV SOCIALIST PARTY OF AMERICA I USA 28. FEBRUAR 1909. DETTE INSPIRTE ÅRET ETTER TYSKE DELEGATER TIL Å FORESLÅ EN KVINNEDAG PÅ SOSIALISTINTERNASJONALENS KONFERANSE I KØBENHAVN, MEN UTEN Å FASTSLÅ NOEN DATO. I NORGE BLE KVINNEDAGEN MARKERT FOR FØRSTE GANG I1915, DA ALEKSANDRA KOLLONTAJ FRA RUSSLAND TALTE VED ET STORT FREDSMØTE I OSLO. ETTER ANDRE VERDENSKRIG BLE 8. MARS STORT SETT BARE MARKERT AV NORSK KVINNEFORBUND.