MAIHAUGEN

Maihaugen er et museum på Lillehammer. Det åpnet på Maihaugen den 2. juli 1904 under navnet De Sandvigske Samlinger, da Anders Sandvigs private samling ble kjøpt opp av selskapet Lillehammer bys vel. Adresse er Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer. Maihaugen består av et innendørsmuseum med flere avdelinger og friluft museet, som kanskje er det mest kjente. Inne finner man faste og temporære utstillinger, for eksempel «Langsomt ble landet vårt eget» og «Folkekunst fra Gudbrandsdalen». Portene står åpne før og etter museets åpningstid, samt dager museet er stengt. Åpningstid til portene. 1.juni – 31. august: Klokka 07:00 – 09:00 og klokka 17:00 – … Maihaugens historie: Anders Sandvig var tannlege og kom til Lillehammer i 1885. Han begynte å samle på gamle gjenstander to år senere. Han begrunnet dette med barndomsminner og følelser, i tillegg til en bekymring for at den lokale kulturarven skulle føres ut av distriktet, særlig til Nordiska museet i Stockholm. De første gjenstandene og husene satte han opp i hagen sin nederst i Jernbanegata. Hans private samling ble kjøpt av Lillehammer bys vel og ble flyttet til Maihaugen. Den 2 juli 1904 åpnet friluftsmuseet Maihaugen- De Sandvigske samlinger. Sandvig jobbet som leder av museet til 1946. Målet ble å vise en samling med historiske hjem, og ha mange forskjellige hjem, slik at museet kunne vise et helt bygdesamfunn og forskjellige samfunnsfunksjoner. Anders Sandvig samlet først på spesielle gjenstander, som med utseende eller en spesiell historie var interessante. Etter hvert fikk han interesse for hverdagslivets gjenstander. Særlig spesialiserte han seg på å samle redskaper og gjenstander knyttet til håndverk. Han samlet på gjenstander fra Gudbrandsdalen, men for håndverk hadde han hele Norge som innsamlingsområde. Etter Sandvigs tid er Maihaugen videreutviklet i Anders Sandvigs ånd. Maihaugen har i dag en stor hovedbygning med faste og temporære utstillinger. Hovedbygningen ble oppført i 1958 og er utvidet i flere omganger, spesielt til OL på Lillehammer i 1994. Friluftsmuseet har nå over 200 hus og består av tre hoveddeler: Bygda, Byen og Boligfeltet, samt seter – og hyttegrenda som er en del av Bygda.