Gulltransporten.

Gulltransporten var operasjonen som

brakte Norge Banks gullbeholdning på

nær 50 tonn i Oslo i sikkerhet i Storbritannia og Nord-Amerika etter den tyske invasjonen av Norge i 1940. Meste parten av den norske stats gullbeholdning var allerede i USA, det som ble sendt

ut Norge som følge av invasjonen 9. april var 48,8 tonn.

Gullbeholdningen hadde i 1940 en bokført verdi på 240

millioner kroner. Alt gullet kom frem med unntak av 297 tyvekroner i gull som gikk tapt da en kasse gikk i stykker på en engelsk båt.