METTE FREDRIKSEN

METTE FREDRIKSEN ER DANMARKS STATSMINISTER FRA 2019 – 2022 FOR PARTIET SPSIALDEMOKRATIET.

HUN ER FØDT I AALBORGB 19. NOVEMBER 1977.

METTE FREDRIKSEN BLE DANMARKS YNGSTE STATSMINISTER DA HUN BLE STATSMINISTER I 2019.

OG NÅ BLIR DET SPENNENDE Å SE OM HUN FORTSATT BLIR STATSMINISTER ETTER VALGET 1. NOVEMBER.