STOPPESTED VERDEN

DEN BLE ETABLERT I 2008 MED INNLANDET SOM ARENA, OG MED USTRAKT LOKALT, REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASONALT SAMARBEID. DET ER EN FESTIVAL SOM PRESENTERER KULTURUTTRYKK FRA ULIKE DELER AV VERDEN OG VIL OVERRASKE, GI NYE IMPULSER, STIMULERE TIL AKTIV DELTAKELSE OG BIDRA TIL Å SPRE KUNNSKAP OG FORSTÅELSE FOR VÅRT FLERKULTURELLE MANGFOLD. DET ER KONSERTER, VERKSTEDER, AKTIVITER, FORESTILLINGER OG UTSTILLINGER SOM FOKUSERER PÅ Å BYGGE BROER PÅ TVERS AV KULTURER OG SKAPE MØTEPLASSER MELLOM MENNESKER FRA ULIKE KULTURER.