Jørn Lier Horst

Jørn Lier Horst er en norsk kriminalforfatter med bakgrunn fra politiet, som skriver etterrettelig og solid politikrim. Han arbeidet som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt fram til 2013, og handlingen er i all hovedsak lagt til områder han kjenner godt fra eget arbeid. Horst er født 27 februar 1970, Bamble. Han er utvilsomt den mest produktive av alle norske kriminalforfattere som har debutert etter år 2000. Han har med et par unntak gitt ut en kriminalroman hvert år etter 2004 og har fra 2012 skrevet rundt 30 spenningsbøker i to serier for barn og unge. I 2018 etablerte Horst Capitana Forlag sammen med blant annet Petter Stordalen.