Nå er det nok med snø

Fra mandagsnatt kom det for mye snø og det samme skjedde i går natt og hele gårsdagen var det glattføre og i dagtidlig til nå og resten av denne onsdagen er det glattføre under snøen som ligger som et teppe over isen. Det er en nydelig dag med kaffe og kos og i denne dagen er det snø på bakken og jeg har lyst på mere kaffe for at onsdagen skal bli en bra dag. Det er mange som husker å kjøre veldig forsiktig både trafikktransporter og passerende og dyrene. Fugler små som kviter til en snø sang.

Det snør, det snør, tiddeli bum. Det er det gjør tiddeli bum. Det er så kaldt tiddeli bum. jeg kjenner det her – ditteli bum. kjenner det på mine tær nå snør det mye mer enn før tiddeli bum. Det snør, det snør, tiddeli bum. det di gjør tiddeli bum. jeg kjenner det på mine tær nå snør, det mye mer enn før tiddeli bum. Og Huttemi tu.