Små sjøer på vegene.

Små sjøer på vegene.

Vegtrafikksentralen ber bilistene anpasse farten i områder hvor det ferdes mennesker. Ta også hensyn til fotgjengere langs veien så de ikke sprutes ned. Myke trafikanter oppfordres til å bruke refleks skriver Statens vegvesen. I Hamar meldes det om mye vann på vegene i lavtliggende områder. Ved Snekkerstufeltet i Furuberget har det blitt en sjø. Der er det snart stopp. Stiger det mer nå så går det ikke an å kjøre der sier en innringer i HA. Også langs Stangevegen ved jernbanelinja og i Hamar sentrum ved jernbaneundergangene meldes det om store vannansamlinger.