Steinerskolen

Kort historikk

Starten
Steinerskolen på Hedemarken hadde sin første innskrivingsdag på Mjøsisen en vinterdag i 1981. Og isen holdt, for i dag teller skolen cirka 230 elever fordelt på 13 klassetrinn, med elevene i «Helsepedagogisk skole» mer eller mindre integrert i sine klasser i grunnskolen og i videregående trinn. I 1992 fikk steinerskolen et videregående trinn.

Eget bygg
Sine første år tilbragte skolen på gamle Kjonerud gård i Bekkelaget. Gjennom et foreldrebasert lånefellesskap ble det mulig å erverve egen skoletomt på Tokstad. På forsommeren 1986 kunne elever, foreldre og lærere innvie skolens første nybygg med høytidelig grunnstensnedleggelse. Senere har mange av de flotte bjørkene på tomta måttet falle – for å gi plass til vakre bygninger og livlig friminuttlek.

Arbeidsplass
Steinerskolen på Hedemarken er etter hvert blitt en stor arbeidsplass; mer enn 80 medarbeidere er i dag tilknyttet skolen. Pedagogisk grunnlag
Steinerskolens pedagogikk og læreplan er godkjent etter privatskoleloven som «anerkjent pedagogisk retning». Rudolf Steiner (1861-1925) betegnet selv sin pedagogikk som «oppdragelseskunst» eller «kunstnerisk undervisning». Steinerskolen ønsker å sette eleven i sentrum; for oss vil det bl.a. si å legge til rette for at den enkelte føler seg sett og får mulighet til å utfolde sitt individuelle potensial i skolesammenheng.

Steinerskolens pedagogikk bygger på de pedagogiske ideene som Rudolf Steiner la frem ved begynnelsen av forrige århundre. Dette grunnlaget er blitt videreutviklet gjennom erfaringer som siden er gjort i et stadig stigende antall steinerskoler over hele verden – for tiden ca. 1 000 på alle kontinenter. Selv om Steinerskolen er en 13-årig allmennskole, er det ingen forutsetning at man har steinerskolebakgrunn for å søke vårt videregående trinn. Tvert imot – en blanding av nye og «gamle» elever, synes vi, gir et rikt, åpent og kreativt skolemiljø.                                                                                  Reportasje av MARTINE STENBERG